Iedereen werkzaam in het onderwijs weet het. Kennis alleen is niet genoeg. Elke onderwijzer en directeur heeft het meegemaakt, dat er een zeer kundige externe begeleider of trainer komt helpen op school, maar dat het ‘te voelen enthousiasme’ voor het onderwerp ontbreekt. Gevolg, de gedeelde informatie en kennis komt niet binnen en gaat op in de gang van alle dag. Dat is de reden, dat iedere specialist, adviseur of trainer van Viavansas deskundigheid koppelt aan passie. We zorgen ervoor dat we de intrinsieke motivatie verhogen en relevant zijn, zodat we daadwerkelijk bijdragen aan groei van elke betrokkene.

Viavansas koppelt deskundigheid aan passie

 

1. Implementatie

Veel te vaak wordt een nieuw aangeschafte methodiek of een andere werkwijze zomaar op het bordje van de leerkrachten neergelegd. Wij zijn van mening, dat iedere invoering van een goede implementatie moet worden voorzien. Waarom gaan we doen wat we gaan doen? Welke consequenties heeft het nieuwe materiaal voor leerkrachten en leerlingen? Door hier de noodzakelijke aandacht aan te schenken is de kans op succesvol gebruik van de methode of werkwijze vele malen groter. Viavansas is in staat iedere gebruikte methodiek of werkwijze van de juiste en inspirerende implementatie door een vakspecialist te voorzien.

 

2. Training

Er zijn onderwerpen en zaken in het onderwijs, die een specifieke training vragen. Denk daarbij aan deskundigheidsbevordering op gebieden van lezen, taal en rekenen bijvoorbeeld, maar ook specifieke gebieden als hoogbegaafdheid, gedragsproblematiek, mindsets, het jonge kind en talentontwikkeling. Vakinhoudelijke trainingen zoals coachend lesgeven en onderzoekend leren behoren vanzelfsprekend ook tot het palet van mogelijkheden. Iedere training wordt op maat ingevuld en kan desgewenst uitgebreid worden met intervisie en/of klassenconsultatie. Voor en door onderwijsmensen!

 

3. Advies en begeleiding

De experts van Viavansas adviseren en begeleiden u graag bij ieder onderwijsproces. We helpen u en uw team bij een formulering dan wel herziening van de visie. Uiteraard staan we klaar om u te ondersteunen bij de keuze van een nieuwe methodiek of de introductie van een andere werkwijze. Altijd praktisch van karakter en erop gericht er direct mee aan de slag te kunnen in de klas. Coaching van (beginnende) directeuren en/of intern begeleiders is een waardevol cadeau voor iedere betrokkene. Coaching door onze ervaren, kundige en door de wol geverfde collega’s brengt iedereen verder! Graag brengen wij ook de mogelijkheid bij u onder de aandacht om inzicht te krijgen in de denkstijlen van de collega’s en hoe dat van invloed is op de keuzes die gemaakt worden, waarom het ene duo wel werkt en het andere niet. Samen met verandertrajecten of groeitrajecten biedt dat een prachtige mogelijkheid tot verdieping.   Viavansas Onderwijsdiensten is het loket voor iedere onderwijsvraag. We gaan graag met u in gesprek!