Onderwijs

Toch is het soms ingewikkeld mee te gaan met alle eisen en standaarden die, niet zelden van buitenaf verordonneerd, opgelegd worden aan het basisonderwijs.

Veranderingen in visie, andere samenstelling van materialen, verdergaande differentiatie, maar ook een andere leerling die binnenkomt in de school vragen om beweging, flexibiliteit van het onderwijs. Dat resulteert in trajecten rondom visie- en missieontwikkeling, veranderprocessen, implementatie van nieuwe materialen of werkwijze.

Juist dan is het volgens ons van belang dicht bij de kern van de school te blijven en de basis voor ogen te houden….

Procesbegeleiding van Visie, Missie en Veranderingstrajecten

Visie, missie en veranderingstrajecten komen op alle scholen voor.

Die trajecten zijn vaak complex, er hebben veel mensen mee te maken en uiteindelijk moet het bijdragen aan de groei van het team, het onderwijs dan wel de school.

In veel gevallen moeten er knopen worden doorgehakt, moeten mensen zich gehoord voelen en kwetsbaar durven opstellen. Een veilige en professionele omgeving is noodzakelijk om naar het gestelde doel te komen.

Op basis van jarenlange ervaring in en om het onderwijs, maar vooral door in staat te zijn alle betrokkenen te zien en mee te nemen in het traject en alles te toetsen op haalbaarheid is Viavansas bij uitstek de partner om deze processen te begeleiden.

Onze expertise is alle mensen te zien in het proces, maar ook in het benoemen van de professionaliteit van iedere medewerker, maar ook uitstekend op de hoogte van eisen en beschikbare materialen . Die kracht nemen we mee in het realiseren van het samen vastgestelde doel.

 

Specifieke trajecten

Doordacht Digitaliseren

Het klinkt vanzelfsprekend en zo zou het ook moeten zijn. Goed nadenken over wat je wilt, waarom je het zou willen en hoe je het uiteindelijk vorm zou willen geven. Helaas is de praktijk weerbarstiger en zeker op het gebied van digitalisering in het basisonderwijs.

Viavansas trekt samen met de school op om doordachte keuzes m.b.t. digitalisering te maken en praktijkgericht vorm te geven aan de visie van de school.

Vergelijking Digitale Systemen

Snappet, Momento, Gynzy en nu ook Bingel. Allemaal systemen in het land van digitaal werken op school. Elk systeem ziet er gelikt uit en zegt van alles waar te maken.

Viavansas zet alle programma’s voor u op een rij en vergelijkt ze op doelstellingen en inhoud, maar ook op begrippen als instructie, feedback, eigenaarschap voor leerling en leerkracht, koppelingen met administratiesystemen  en toetsingsoverzichten.

Graag komen we ook bij u op school om al deze programma’s op een rij te zetten.

Trainingen

Viavansas verzorgt implementaties en training van methodes voor zowel scholen als educatieve uitgeverijen en schoolleveranciers.

Een nieuwe methode of werkwijze heeft altijd invloed op het dagelijkse lesgeven. Praktische trainingen rondom materialen, handelingen of werkwijze zijn daarbij enorm handig.

Organisatie

Totale organisatie van studiedagen en congressen.

De organisatie van een studiedag op school dan wel een overkoepelend moment voor alle scholen van een bestuur vraagt veel extra inzet van alle betrokkenen en dat naast hun al drukke werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor de organisatie van een congres.

Viavansas kan u volledig ontzorgen bij die organisatie. Dat kan van locatie en catering tot en met de inhoud en sprekers. U geeft aan wat het thema of onderwerp is en wat het budget is. Viavansas gaat daarmee aan de slag en doet u een voorstel voor de studiedag of congres. Hierbij putten wij uit een landelijk netwerk van specialisten op allerlei gebied.

Na akkoord hebt u er geen omkijken meer naar.

Uiteraard is Viavansas op de studiedag of congres zelf ook aanwezig om ervoor te zorgen dat de studiedag of congres naar wens verloopt.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

CRKBO Geregistreerde Instelling

In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.