Interim Management


Op zoek naar een tijdelijke invulling voor het management van een van uw scholen of extra
ondersteuning nodig binnen uw bestuur? Viavansas is in staat om met fantastische interimmedewerkers iedere opdracht tot een gewenst resultaat te brengen. Daar staan wij voor bij Viavansas. Vanuit een resultaatgerichte relatie samen met elkaar werken aan een doel dat de school, de leerkrachten en de leerlingen verder helpt! Via Viavansas zorgen wij ervoor dat de doelen gehaald worden en de opdracht tot een goed einde wordt gebracht!


Een resultaatgerichte opdracht
Viavansas is ervan overtuigd dat een duidelijk omschreven opdracht de kans op een goed resultaat zal verhogen. Dat vraagt van de organisatie en van Viavansas goed overleg over het gewenste eindresultaat en welke tussendoelen naar dat einddoel zullen gaan leiden. Niet op hoop van zegen gaan werken, maar tussentijds evalueren, bijsturen en er samen voor zorgen dat de opdracht gehaald wordt. In deze resultaatgerichte relatie werkt Viavansas met al haar ervaren professionals nauw samen met de opdrachtgever om het gewenste resultaat te realiseren.


De juiste kandidaat
Viavansas beschikt over een prachtig pallet aan enthousiaste en ervaren interim-directeuren en bestuurders. Viavansas is ervan overtuigd dat men niet de opdracht moet uitvoeren, maar de opdracht moet zijn. Onze kandidaten moeten blij worden van de opdracht die men krijgt. Dat zorgt ervoor dat de opdracht omarmd wordt en de kans op succes groot is! U kunt er dus vanuit gaan dat de kandidaat die u voorgesteld wordt perfect past bij de gegeven opdracht!


U huurt heel Viavansas in
Wanneer u een kandidaat via Viavansas heeft aangesteld kunt u ervan uitgaan dat heel Viavansas samen met de interim aan de slag gaat om de gewenste doelen te bereiken. Onze interim werkt nauw samen met een ervaren collega van Viavansas om te overleggen, te sparren en waar nodig te ondersteunen.
Wie of wat er ook nodig is om het doel te halen, alle medewerkers van Viavansas staan ter
beschikking van de opdracht en het doel dat behaald moet worden. Periodiek koppelen wij ook terug aan de opdrachtgever om samen de voortgang te bespreken. Viavansas ontzorgt uw organisatie totaal in de realisatie van het einddoel.

Resultaatgerichte beloning
Wij willen dat de opdrachtgever de lat hoog legt. Geen vrijblijvende opdracht, maar een hoog en realiseerbaal einddoel en duidelijke tussendoelen op weg naar het gewenste eindresultaat. Aan de hand van vast te stellen data wordt het gewenste resultaat bepaald. Aan het einde van de periode is dan zichtbaar of het gewenste resultaat is behaald. We willen geprikkeld en uitgedaagd worden. Wij hanteren dan ook een beloningsvraag die bij Viavansas en onze kandidaten de lat hoog legt. De doelen moeten gehaald worden. Met minder nemen we geen genoegen.

Is uw nieuwsgierigheid gewekt?

Wilt u precies weten hoe Viavansas Onderwijsdiensten werkt?
In een persoonlijk gesprek vertellen we graag de details van hoe Viavansas met haar opdrachtgever samenwerkt!

Viavansas Onderwijsdiensten komt graag met u in contact.