Groei Motiveert!

Dat is de absolute overtuiging van Viavansas. Groei, jezelf ontwikkelen, je bedrijf vooruit helpen… Groei geeft een goed gevoel. Het zorgt voor waardering en een positief gevoel. Daarom hebben wij dat als doel gesteld bij Viavansas.

Over Viavansas Onderwijsdiensten

Meer uit jezelf halen en meer uit je team halen! Dat was de gedachte toen ik in 2019 begon met Viavansas. Vanaf mijn afstuderen aan de PABO in 1988 ben ik onafgebroken in en rond het onderwijs werkzaam geweest.

Alle ervaringen opgedaan in al die jaren nemen we iedere dag mee in onze werkzaamheden voor het onderwijs. Inmiddels staat er iedere dag een mooi palet aan specialisten, onderwijskundigen en interim-oplossingen klaar om diensten te verlenen aan het vakgebied dat we allemaal zo prachtig vinden.

Wat in al die jaren niet is veranderd is de doelstelling, die mij ook al dreef voor de klas. Uiteindelijk staat alles in het belang van goed onderwijs voor alle leerlingen. Daar hoort wat ons betreft net zo goed deskundigheidsbevordering van de leerkrachten bij als een interim intern begeleider die we kunnen inzetten voor uw school.

Inmiddels bestaat Viavansas Onderwijsdiensten uit drie onderdelen:

1. Implementatie, Training, Advies en Begeleiding

2. Interim-oplossingen voor directie, IB en bestuur

3. Werving & Selectie voor directie, IB, bestuur en raad van toezicht

 

Wij heten u van harte welkom bij Viavansas Onderwijsdiensten.

Harry van Sas
Directeur Viavansas Onderwijsdiensten

Wie is Viavansas?

Eigenaar van viavansas: Harry van Sas.

U kent vast de situatie dat er een trainer bij u op het bedrijf een training komt geven. Van de bijvoorbeeld 12 aanwezigen zijn er 6 die al veel verder zijn dan waar de trainer begint. De andere 6 vinden de start van de training al spannend. Een leuk voorbeeld is een training Excel. De helft is al bij formules, maar de anderen vinden kolommen en rijen al heel wat. Door de E-learining module van in dit geval “Excel” verplicht te stellen voor de fysieke training zorgt u voor een gezamenlijke beginsituatie en zal de training efficiënter zijn en meer resultaat hebben. En dat geldt natuurlijk voor allerlei trainingen zowel in beheersing, maar ook in vaardigheden.

Viavansas stelt zich ten doel om praktijkgericht met scholen en bedrijven aan het werk te gaan om groei te bewerkstelligen voor scholen en bedrijven en iedereen werkzaam in die organisaties.