Viavansas/ Het Jonge Kind/ Schatkist 3.0
15 maart 2024

Schatkist 3.0

Leerzaam en praktisch

Bij ons op school zijn we het schooljaar 2023-2024 volledig overgestapt op de methode Schatkist 3.0 voor de kleutergroepen.

Echter merkten wij op school dat we tegen een aantal zaken aanliepen, zaken als; hoe kan je de observaties effectief wegzetten binnen het registratiesysteem, wat registreer je wel en wat juist niet. Het waren aspecten waarin wij het als school lastig vonden om de juiste keuzes te maken. Waar doe je goed aan? En wanneer is het genoeg? Wanneer is het doelen dekkend? Kortom, we waren nog best zoekende.

Daarom hebben we contact gezocht met Viavansas onderwijsdiensten. Yvonne Schreuder, specialist jonge kind, heeft vervolgens 2 zeer leerzame en praktisch toepasbare trainingen verzorgd bij ons op school. Van tevoren konden we onze vragen al stellen waardoor Yvonne tijdens de trainingen hierop terug kon komen. Daarnaast was er gedurende de trainingen veel ruimte voor vragen.

Naast het verzorgen van de trainingen heeft Yvonne ons ook geholpen om de werkwijze van Schatkist op de juiste wijze weg te zetten binnen de zorgroute van de school. Alle praktische dingen waar je als leerkracht of intern begeleider tegenaan loopt waren bespreekbaar.
We zijn dan ook heel erg blij met de trainingen en het implementatietraject en ook hebben we al gekeken richting het nieuwe schooljaar. Wellicht gaan we dan verder met de implementatie door gebruik te maken van de VVE-bijeenkomsten.

Yvonne, ontzettend bedankt voor je hulp, het meedenken en je bijdrage in het schrijven van onze zorgroute!

Carolien Scheper, Intern Begeleider groep 1-2