Viavansas/ Het Jonge Kind/ Beredeneerd aanbod groep 1 en 2
Doordacht

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Kinderen in kleutergroepen moeten vooral kunnen spelen. Maar we willen ze ook uitdagen tot leren. Hoe komen spelen en leren op een verantwoorde manier samen?