Viavansas/ Het Jonge Kind/ Methodes in het kleuteronderwijs
Training

Methodes in het kleuteronderwijs

Hoe kunnen leraren nieuwe onderwijsmethodes zo gebruiken dat kleuters leren wat ze moeten weten? Viavansas laat zien hoe je methodes kunt toepassen én kunt aanpassen aan de behoeften van elke leerling.