Viavansas/ Wereldoriëntatie en techniek/ Ontwikkeling van een visie op wereldoriëntatie

Ontwikkeling van een visie op wereldoriëntatie

Een visie op het vakgebied ‘Wereldoriëntatie’ sluit bij voorkeur naadloos aan op de algemene visie op onderwijs van de school. Het raakt immers de ziel van de school en iedereen die betrokken is bij het lesgeven.