Viavansas/ Wereldoriëntatie en techniek/ Thematisch of Kennisrijk Onderwijs

Thematisch of Kennisrijk Onderwijs

Thematisch of Kennisrijk Onderwijs helpt leerlingen om de samenhang te zien tussen verschillende vakgebieden. Dit maakt leren gemakkelijker. Viavansas helpt om te bepalen waar u op úw school het thematische of kennisrijke onderwijs het beste kunt inzetten.