Viavansas/ Het Jonge Kind/ Visie op het werken met het jonge kind
Training

Visie op het werken met het jonge kind

Viavansas traint leerkrachten in het ontwikkelen van een visie op het jonge kind. Die inzichten helpen om kinderen optimaal te ondersteunen en te stimuleren.