Viavansas/ Het Jonge Kind/ Voor- en vroegschoolse educatie
Training

Voor- en vroegschoolse educatie

Dit programma gaat in op de vraag hoe we kleuters met een mogelijke (taal)achterstand beter kunnen voorbereiden op de basisschool en zonder achterstand naar groep 3 kunnen begeleiden.