Viavansas/ Workshops

Workshops

Traject voor het basisonderwijs om het didactische handelen te versterken met focus op EDI (Expliciete Directe Instructie) en klassenmanagement

Workshops

Nul-meting: d.m.v. lesbezoeken wordt de school (of betreffende groepen) in kaart gebracht. Er is aandacht voor het didactisch handelen, pedagogisch klimaat en klassenmanagement. In een gesprek met het MT/coördinator wordt de inhoud van het traject afgestemd. Daarop volgend worden de workshops (3 x 2 uur) ingepland en naar wens de lesbezoeken.