Viavansas/ Bestuur en leiderschap/ Fusies scholen en schoolbesturen

Fusies scholen en schoolbesturen

Samen kun je meer dan alleen. En samenwerken kan op vele manieren. Fuseren (juridisch) is er een van, bestuurlijk of met scholen. Voor het succes van een fusie zijn betrokkenheid en draagvlak vanaf de start van het proces essentieel.