Viavansas/ Pedagogisch en didactisch handelen

Pedagogisch en didactisch handelen

Pedagogiek en didactiek in de lespraktijk

Een positieve leeromgeving, op school en in de klas

Kennis van didactiek en pegagogiek is binnen het basisonderwijs vanzelfsprekend. En toch worstelt menige school als geheel en menig leerkracht individueel met het juist toepassen van de theoretische kennis en modellen in de lespraktijk van alledag. Immers, geen enkele school en situatie is hetzelfde en al zeker niet gelijk aan de theorie.

Trainingen van Viavansas geven handvatten voor het neerzetten van een positief pedagogisch klimaat in de klas en in de school. Theoretische modellen als de ‘Expliciet Directe Instructie’ en ‘Formatief handelen’ maken we praktisch toepasbaar. En onze vakspecialisten laten zien hoe u kunt omgaan met aan de ene kant hoogbegaafdheid en aan de andere kant met boosheid en moeilijke groepen.