Viavansas/ Pedagogisch en didactisch handelen/ Omgaan met moeilijke groepen

Omgaan met moeilijke groepen

Sommige groepen hebben meer aandacht nodig dan andere. Deze training helpt u bij het vaststellen van gedragsverwachtingen en groepsdoelen. Want een gerichte groepsaanpak is de sleutel naar een positieve sfeer.