Viavansas/ Pedagogisch en didactisch handelen/ Werken aan een positief pedagogisch klimaat

Werken aan een positief pedagogisch klimaat

Vaste regels en structuur brengen voorspelbaarheid en rust in het klaslokaal. Dat is de basis voor een goede leeromgeving. Deze training geeft handvatten voor het neerzetten van een positief pedagogisch klimaat in de klas en de school.