Viavansas/ Rekenonderwijs

Rekenonderwijs

Doorgaande lijn

Visie ontwikkelen en methodes optimaal inzetten

Iedere school heeft z’n eigen, unieke visie op onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast is iedere leerkracht anders in zijn of haar manier van lesgeven. Werken vanuit een gedeelde rekenvisie is van belang om een doorgaande lijn binnen de school te creëren en te behouden.

Vanuit de visie op schoolniveau volgen keuzes voor rekenmethodes en de implementatie van die methodes. In dat proces zorgen vakspecialisten van Viavansas voor inspirerende begeleiding, op teamniveau maar ook individueel. Met als doel optimale inzet van de aangeschafte middelen.