Viavansas/ Rekenonderwijs/ Basisvaardigheden automatiseren

Basisvaardigheden automatiseren

Om goed te kunnen rekenen, zijn basisvaardigheden nodig. Het automatiseren daarvan is niet alleen een aandachtspunt in de onderbouw. Voor behoud van het rekenniveau is blijvend onderhoud van deze vaardigheden tot en met groep 8 van belang.