Viavansas/ Rekenonderwijs/ Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken

Het aanbod in rekenlessen wilt u zo goed mogelijk afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Viavansas helpt om dat doel via handelingsgericht werken te bereiken.