Viavansas/ Taal-en Leesonderwijs

Taal-en Leesonderwijs

Plezier in lezen en taal

Een essentieel onderdeel van het curriculum

Taal- en leesonderwijs draait om kinderen leren lezen en schrijven. Naast grammatica, fonemisch bewustzijn en spelling gaat het om bezig zijn met begrijpend lezen. Plezier in het lezen is daarbij van groot belang, zodat kinderen de taal gaan beleven en hun woordenschat als vanzelf wordt gestimuleerd.

 

Elke school kiest voor een eigen werkwijze en methodiek. Een goed doordachte visie voor het taal- en leesonderwijs op school vormt de basis. Als de verbanden met andere vakken helder zijn, ontstaan er allerlei mogelijkheden om vakken in samenhang te bekijken. Welke speerpunten zijn bij u van belang? Op dit taal- en leespad trekken de trainers van Viavansas graag met u op.