Viavansas/ Taal-en Leesonderwijs/ Tekstbegrip/Close Reading

Tekstbegrip/ Close Reading.

Dieper tekstbegrip helpt leerlingen in het basisonderwijs om teksten beter te doorgronden. Door meer en dieper tekstbegrip vergroten ze hun woordenschat en leren ze veel meer te letten op de details van een tekst en de context van de woorden. Ze gaan teksten hierdoor beter begrijpen. Dieper tekstbegrip dan wel Close Reading helpt de leerlingen vanzelfsprekend niet alleen binnen het lezen, maar ook in andere vakgebieden verder.