Viavansas/ Taal-en Leesonderwijs/ Ontwikkeling visie op taal en lezen

Ontwikkeling visie op taal en lezen

De ontwikkeling van een visie op taal en lezen op de basisschool is van cruciaal belang voor het tot stand brengen van een goed en effectief onderwijsprogramma. Een sterke en gedragen visie legt de basis voor hoe taal en lezen op school worden benaderd en worden geïntegreerd in het curriculum.