Viavansas/ Taal-en Leesonderwijs/ Integratie met andere vakken

Integratie met andere vakken

Lezen vormt een essentieel onderdeel van vrijwel alle vakken op de basisschool. Het vermogen om te lezen en te begrijpen beperkt zich niet tot alleen de taal- en leeslessen. Het vloeit over in andere vakgebieden en draagt zo direct bij aan een breder begrip van verschillende onderwerpen.