Viavansas/ Het Jonge Kind

Het Jonge Kind

Kleuteronderwijs

Ontwikkeling ondersteunen en talenten ontwikkelen

Trainingen van Viavansas bieden leerkrachten meer kennis en inzicht in de ontwikkeling van jonge kinderen. Wij helpen bij het optimaal inzetten van nieuwe methoden en beschikbare lesmaterialen.

Hoe kun je kleuters het beste ondersteunen en stimuleren om hun talenten te ontdekken? Viavansas helpt bij diverse aspecten van het kleuteronderwijs, zoals het werken in hoeken. Wij voorzien elke methodiek en werkwijze van inspirerende begeleiding door een vakspecialist. Van de behoeften van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong tot digitale geletterdheid tot een VVE-programma als Schatkist.