Coachend Lesgeven

De leerkracht is al lang niet meer de traditionele kennisoverdrager. Naast het leren van kennis en vaardigheden gaat het in het basisonderwijs immers om het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten van leerlingen. In dat proces is de leerkracht vooral een coach.