Viavansas/ Wereldoriëntatie en techniek/ WO in samenhang met andere vakken

Wereldoriëntatie in samenhang met andere vakken

Samenhang is een veelgehoorde term in het basisonderwijs. Het vakgebied ‘Wereldoriëntatie’ laat zich bij uitstek combineren met andere vakken. De specialisten van Viavansas helpen u graag bij het aanbrengen van meer samenhang.