Viavansas/ Wereldoriëntatie en techniek/ Ontdekkend en Onderzoekend leren

Ontdekkend en Onderzoekend leren

‘Onderzoekend leren’ en ‘Ontdekkend leren’ zijn benaderingen, waarbij het er in de kern om gaat dat leerlingen actief worden betrokken bij het verkennen, onderzoeken en ontdekken van kennis. Het stimuleren hiervan vraagt om duidelijke keuzes op school.