Viavansas/ Wereldoriëntatie en techniek

Wereldoriëntatie en techniek

De wereld begrijpen

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Oriëntatie op jezelf en de wereld. Zo wordt dit vakgebied omschreven in de beroemde doelen. Oriëntatie op jezelf ín de wereld is minstens zo belangrijk. Kinderen willen begrijpen wat er zich om hen heen voordoet of juist wat er is gebeurd. Het is belangrijk dat ze doorzien wat hun rol daarin is of de invloed die zij er wel of niet op kunnen uitoefenen. Een brede kennis van de wereld om je heen ontwikkelen, maakt van ‘Wereldoriëntatie’ één van de belangrijkste vakgebieden.

Techniekonderwijs stimuleert creativiteit, probleemoplossend vermogen en begrip van alle technologie die de samenleving om je heen vormgeeft. Wereldoriëntatie en techniek dragen in hoge mate bij aan de algemene ontwikkeling van kinderen.