Audits en visitatie

Kwaliteitszorg en onderwijskwaliteit. Herkenbare begrippen, ook binnen uw school, bestuur of stichting. Hoe staan we ervoor? Klopt ons eigen beeld? En komt dat beeld overeen met de werkelijke situatie?