Interne auditteams

Goede onderwijskwaliteit begint bij goede zelfreflectie. Interne audits vormen een geschikt instrument om zicht en grip te houden op de kwaliteit binnen uw school.