Viavansas/ Kwaliteitszorg en Schoolontwikkeling/ Onderwijskundig leiderschap

Onderwijskundig leiderschap

Als maatschappij verwachten we de top van scholen. Zodra er iets wijzigt in de leef- en belevingswereld van kinderen moet de school mee. Des te belangrijker is het dat de school weet waar ze voor staat, hoe het leren wordt gestimuleerd en langs welke visie dat wordt vormgegeven.