Viavansas/ Kwaliteitszorg en Schoolontwikkeling/ Leren anders organiseren

Leren anders organiseren

Steeds vaker ervaren teams knelpunten in het bieden van passend onderwijs aan álle leerlingen. ‘Leren anders organiseren’ kan een oplossing zijn. Uitgangspunt is de overstap van een traditioneel leerstof-jaarklassen-systeem naar een meer flexibele onderwijsorganisatie.