Visie en schoolplan

De visie van een school is allesbepalend. Wat vinden we belangrijk, hoe willen we werken, waarom doen wij het zoals we het doen? Allemaal vragen die we beantwoorden in onze visie op onderwijs. Minstens zo belangrijk is het team dat die visie ten uitvoer brengt. Het schoolplan is primair een wettelijk document. Maar het is vooral een middel om de ambities van de school waar te maken. Een schoolplan verwoordt hoe u planmatig aan onderwijskwaliteit en leeropbrengsten kunt werken.